L o a d i n g . . .

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. ปวส.

โพสต์ 8 ก.พ. 58 22:14  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  702
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 8 มี.ค. 2558 - 14 มี.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมัธยมต้น


 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. ปวส.
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีรับสมัครเรียนระดับ ปวช, ปวส. 6 สาขาวิชา
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ออกแบบตกแต่ง
ศิลปะไทย
ภาพพิมพ์
เครื่องเคลือบดินเผา

วันที่ 8-14 มีนาคม 2557
ที่วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี
โทร  035- 555370
หรือทางเวบไซต์  http://cfasp.bpi.ac.th
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ