Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

กรมเจรจาฯ ชวนนักศึกษาออกแบบแผนธุรกิจรุกตลาด AEC ชิงเงินรางวัล 250,000 บาท

โพสต์ 9 ก.พ. 58 11:33  artproidea My.ID  272
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


 กรมเจรจาฯ ชวนนักศึกษาออกแบบแผนธุรกิจรุกตลาด AEC ชิงเงินรางวัล 250,000 บาท
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ร่วมประกวดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้โครงการ DTN Business Plan Award 2015 “สร้าง LANDMARK ตลาดอาเซียน” ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะเริ่มดําเนินการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานหลักของประเทศเรื่องการรวมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (National AEC Coordinating Agency) ได้ให้ความสําคัญต่อการถ่ายทอดความรู้เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์และปรับตัวรองรับการเปิด AEC นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มโครงการประกวดแผนธุรกิจในระดับอุดมศึกษาขึ้น ภายใต้ชื่อ โครงการ DTN Business Plan Award 2015 “สร้าง LANDMARK ตลาดอาเซียน”เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันและนําเสนอแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ AEC ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ อีกทั้ง ยังสามารถนําแผนธุรกิจที่ได้จากการแข่งขันมาปรับปรุง เพื่อเป็นรูปแบบการดําเนินธุรกิจและสร้างความพร้อมให้กับ SMEs 

สําหรับทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จํานวน 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร สําหรับรางวัลชมเชย จํานวน 7 ทีม จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมแข่งขันพร้อมจัดส่งแผนธุรกิจได้ที่ www.dtn.go.th หรือ dtnbusinessplan@gmail.com โทร. 0 2507 7555 ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2558 
---------------------------------
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ