Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

มาสมัครโครงการ เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตย่ังยืน กันเถอะ!!

โพสต์ 12 ก.พ. 58 00:55  บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  551
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 5 ม.ค. 2558 - 20 ก.พ. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 มาสมัครโครงการ เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตย่ังยืน กันเถอะ!!
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชื่อมั่นว่า การจะเป็นองค์กรธุรกิจที่ดี ประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนั้น การทำกำไรสูงสุดอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ แต่จะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อตอบแทนสังคมด้วย และปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน คือการพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ ด้วยเหตุนี้ โตโยต้า ลีสซิ่ง จึงได้ริเริ่มจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยใช้ชื่อโครงการว่า เด็กปั้น : ปันความสุข
ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน ใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาให้เด็กระดับชั้น ม.1 ม.3 จำนวน 3,000 บาท มอบให้ 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน ทางโครงการยังมุ่งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ด้วยการจัดค่ายเยาวชน อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน นำไปต่อยอด คิดโครงการสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล และความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายเด็กปั้น ก็สามารถนำไปสร้างประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน ชุมชน สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ระยะเวลาการจัดงาน
1. ช่วงการรับสมัครเข้าร่วมโครงการวันที่ 5 มกราคม 20 กุมภาพันธ์ 2558
2. ช่วง ค่ายเด็กปั้น วันที่ 24 วันที่ 26 มีนาคม 2558 (3 วัน 2 คืน)
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพฯ
3. ช่วงส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2558
4. ช่วงการทำโครงการของผู้ชนะการประกวด วันที่ 1 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2558

วัตถุประสงค์โครงการ
1    มอบทุนการศึกษาให้เด็กระดับชั้น ม.1 ม.3 (ตามคุณสมบัติที่กำหนด) จำนวน 3,000 บาท มอบให้ 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน
2    จัดการอบรม ค่ายเด็กปั้น 3 วัน 2 คืน เสริมสร้างความรู้ ต่อยอดความคิด ให้เด็กที่ได้รับทุน นำไปพัฒนา สร้างสรรค์โครงการส่งเข้าประกวดต่อไป
3    จัดประกวดโครงการสร้างสรรค์ในหัวข้อ เด็กปั้น : รวมพลังความคิด พิชิตปัญหา พัฒนาโรงเรียนให้ยั่งยืน ชิงเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
4    โตโยต้า ลีสซิ่ง คาดหวังให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาตนเองและสังคม
5    สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง โตโยต้า ลีสซิ่ง กับ ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 11 จังหวัด


ช่องทางการติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์: www.tlt.co.th/dekpun
Fanpage: www.facebook.com/ToyotaLeasing Dekpun

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
    1 รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.tlt.co.th/dekpun      
    2 กรอกใบสมัคร พร้อมลงชื่อลายเซนต์ผู้ปกครองและคุณครูให้ครบถ้วนตามที่ระบุในใบสมัคร
    3 ครูแนะแนวคัดเลือกนักเรียนร่วมโครงการ 3 คน พร้อมครูผู้ดูแล 1 ท่าน
    4 ครูส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
                  เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 30 โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
    คุณสมบัติของนักเรียน อยู่ใน ม.ต้น (ม.1-ม.3)  ** (ในกรณี ม.3 นักเรียนต้องศึกษาต่อ ม.4 ที่โรงเรียนเดิม)
    รูปแบบการนำเสนอโครงการ ตรงกับ แนวคิด  ปันความสุข  ปลูกความรู้  สู่อนาคตยั่งยืน
    โครงการที่นำเสนอ เป็นโครงการที่น่าสนใจ ได้ประโยชน์ และ สามารถทำได้จริง


หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ