L o a d i n g . . .

โอกาสเดียวที่น้องๆระดับอุดมศึกษาจะได้รู้จักกับ กรมศุลกากร

โพสต์ 15 ก.พ. 58 23:12  customsyouthcamp  672
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 27 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


 โอกาสเดียวที่น้องๆระดับอุดมศึกษาจะได้รู้จักกับ กรมศุลกากร
กรมศุลกากรขอเชิญน้องๆระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชน กรมศุลกากร" โอกาสเดียวที่น้องๆจะได้รู้กรมศุลกากรมากขึ้น
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ