L o a d i n g . . .

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาฯ (รอบ 2)

โพสต์ 24 ก.พ. 58 09:49  GradMaths  413
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 2 ก.พ. 2558 - 10 มี.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาฯ (รอบ 2)
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.chula.ac.th (เมนูการเข้าศึกษา)
หรือ facebook:GradMaths
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2185172
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ