Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

รับสมัคร ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์

โพสต์ 3 มี.ค. 58 17:06  lll-MiNt-lll My.ID  778
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 2 มี.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ปวช. / ปวส.


           
 
 
 
     ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บูรณาการและชเอมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชยศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม

        ชื่อปริญญา
 
         ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ)
          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Engineering and Business Management)
          ชื่อย่อภาษาไทย วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ)
          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Eng. (Engineering and Business Management)

       คุณสมบัติ 1. จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาที่เกี่ยวข้อง
                      2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 
      กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2
              รับสมัคร วันที่ 2 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
              สอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม
              ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกทางเว็บไซต์ 22 พฤษภาคม
              กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 25-27 พฤษภาคม 
              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 มิถุนายน
       สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.ebm.engr.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3250, 3234, 3235 โทรสาร 0-2986-9547
http://www.ebm.engr.tu.ac.th
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ