Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

TK park เปิดตัว Read Thailand ปีที่ 2

โพสต์ 10 มี.ค. 58 15:39  PR TK park  622
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมัธยมต้น


 TK park เปิดตัว Read Thailand ปีที่ 2
          TK park เชิญชวนโรงเรียนรักการอ่านทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ "Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ครั้งที่ 2" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

          จากความสำเร็จในการจุดประกายรักการอ่านในโครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการอ่านการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการสรรหาแผนงานที่นำเสนอกระบวนการจัดการโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

          โครงการ Read Thailand ครั้งที่ 2 เปิดโอกาสให้โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ทุกสังกัด ทั่วประเทศเข้าร่วมส่งผลงานนวัตกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เข้าประกวดในครั้งนี้ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท  โดยแบ่งกลุ่มของโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวนไม่เกิน 150 คน โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 150-300 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 300 คนขึ้นไป  โดยเกณฑ์การตัดสิน 4 ด้านประกอบด้วย การบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กระบวนการพัฒนานวัตกรรม คุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ครอบคลุมและส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนอย่างแท้จริง

          โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่www.readthailand.com พร้อมดาวน์โหลดและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2558 โดยสามารถส่งแผนงานได้ถึง 10 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  02-2574300 ต่อ 113-114 อีเมลล์ readthailand@tkpark.or.th หรือเฟซบุ๊คเพจ Read Thailand
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ