Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 23

โพสต์ 13 มี.ค. 58 15:14  OEG  1,202
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 12 มี.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น, เด็กมัธยมปลาย


 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 23
ข้อมูลโครงการฯ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 และมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กร นักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ และมีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่ วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

ในปัจจุบัน โออีจี มีโครงการแลกเปลี่ยนฯ  รวมทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยี่ยม อิตาลี ฝรั่งเศส เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ออสเตรเลีย และจีน
ประเภท โครงการฯ  ลักษณะโครงการฯ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 1 : J1
องค์กรแลกเปลี่ยนเป็นผู้จัดหาโรงเรียนรัฐบาล และครอบครัวอาสาสมัคร ที่กระจายอยู่ใน 50 รัฐ
นักเรียนไม่สามารถเลือกรัฐ โรงเรียน และครอบครัวอาสาสมัครได้

ประเภทที่ 2 : F1-Basic
องค์กรแลกเปลี่ยนเป็นผู้จัดหาโรงเรียนและครอบครัวอาสาสมัคร
โรงเรียนตั้งอยู่ภายใน 13  รัฐ (Kansas, Utah, Wisconsin, Pennsylvania, Arkansas, Nebraska, Kentucky, Michigan, Georgia, North Carolina, California, Indiana และ New York) โดยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
นักเรียนสามารถแจ้งความจำนงได้ว่าสนใจเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน รวมทั้งแจ้งความต้องการ High School Diploma
นักเรียนไม่สามารถเลือกรัฐ โรงเรียนและครอบครัวอาสาสมัครได้

ประเภทที่ 3 : F1-Executive
องค์กรแลกเปลี่ยนเป็นผู้จัดหาครอบครัวอาสาสมัคร
นักเรียนสามารถเลือกสมัครเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน ที่ตั้งกระจายอยู่ใน 50 รัฐตาม รายชื่อโรงเรียนที่โออีจีกำหนด
ประเทศแถบทวีปยุโรป (เยอรมนี เบลเยี่ยม อิตาลี ฝรั่งเศส เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน)    องค์กรแลกเปลี่ยนเป็นผู้จัดหาโรงเรียนและครอบครัวอาสาสมัคร
นักเรียนไม่สามารถเลือกเมือง โรงเรียนและครอบครัวอาสาสมัครได้

หมายเหตุ: กรณีโรงเรียนที่องค์กรฯ จัดหาให้เป็นโรงเรียนเอกชน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าธรรมเนียมโครงการฯ ปกติ

ประเทศออสเตรเลีย องค์กรแลกเปลี่ยนเป็นผู้จัดหาโรงเรียนรัฐบาล และครอบครัวอาสาสมัคร
โรงเรียนตั้งอยู่ในรัฐ Victoria, New South Wales และ Queensland  โดยส่วนใหญ่อยู่ในชนบท

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์กรแลกเปลี่ยนเป็นผู้จัดหาโรงเรียน
โรงเรียนจัดหาครอบครัวอาสาสมัคร โดยจะแจ้งให้นักเรียนทราบหลังจากที่นักเรียนเดินทางถึงโรงเรียนแล้ว
โรงเรียนและครอบครัวอาสาสมัครจะอยู่ในเมืองเจิ้งโจว (เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน)
นักเรียนจะอยู่ในหอพักของโรงเรียนในวันธรรมดา และพักกับครอบครัวอาสาสมัครในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุด


คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยนฯโออีจี

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 สำหรับโครงการฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบทวีปยุโรป และประเทศจีน

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 สำหรับโครงการฯ ประเทศออสเตรเลีย

ไม่มีสัญชาติอเมริกัน และไม่เคยได้รับวีซ่า J 1 หรือ F 1 มาก่อน สำหรับโครงการฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา แบบที่ 1 (J 1)

เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2541 31 กรกฎาคม 2544

เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยเกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.0 และไม่มีเกรด 1 หรือ 1.5 ในวิชาหลัก

นักเรียนที่สนใจสมัครโครงการฯ ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน ควรมีพื้นฐานภาษาของประเทศนั้นๆ ก่อนการเข้าร่วมโครงการฯ

มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

มีความประพฤติดี รับผิดชอบ มีทัศนคติดี เปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี


ขั้นตอนการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.oeg.co.th หน้า High School Exchange
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยดูคำแนะนำด้านล่างของใบสมัคร

ดูข้อมูลการสอบจาก หน้าตารางสอบ ระบุวันและสถานที่สอบในใบสมัคร
บันทึก (Save as) ด้วยชื่อ OEG_HSPApp23-Name Last Name (ตัวอย่าง : OEG_HSPApp23-Manee Jaidee)

ส่งสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ โดยส่งได้ที่ OEG ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์

สำนักงานโออีจี (โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป)
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    สำนักงานโออีจี (โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป) เชียงใหม่
101 หมู่ 14 ซ.6 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ทางอีเมล์ highschool@oeg.co.th  (ขอความร่วมมือลดขนาดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครที่เป็น Scan file )


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งอีเมลสำหรับจัดส่งรายละเอียดได้ทาง
http://www.oeg.co.th/oeg_enquiry.php
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่
โออีจี สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
02-263-3661 กด 4 แผนก High School Exchange
E-mail : highschool@oeg.co.th
โออีจี สำนักงานภาคเหนือ (เชียงใหม่)
053-811-355-7
E-mail : chiangmai@oeg.co.th
OEG 26th Anniversary,
The Best in Exchange Programs with 26 years of Educational Consulting Experience.

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ