Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โพสต์ 17 มี.ค. 58 15:37  จรุงศรี สุระชิต  475
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 16 มี.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น, เด็กมัธยมปลาย


 ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ระดับจังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา

อันดับที่ 1     ทีม E.P. Prayamon จาก โรงเรียนพระยามนธาฑุราชศรีพิจิตร์
สมาชิกประกอบไปด้วย
1. เด็กหญิงญาดา จิโรปการ
2. เด็กหญิงพุทธิดา ยีรัมย์

อันดับที่ 2     ทีม super gang จาก โรงเรียนพระยามนธาฑุราชศรีพิจิตร์
สมาชิกประกอบไปด้วย
1. เด็กหญิงพิณทอง นนท์ธีรกร
2. เด็กหญิงสสิสา เชิดสัตยานุกูล

อันดับที่ 3     ทีม Kalantan 1 จาก โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์)
สมาชิกประกอบไปด้วย
1. เด็กหญิงนภสร ชิตรัถถา
2. เด็กหญิงนริศรา รอดศรี


ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อันดับที่ 1     ทีม Lionel จากโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
สมาชิกประกอบไปด้วย
1. เด็กหญิงสุพิชญา ละออง
2. เด็กหญิงณิชาวีร์ รุจิวัตร์

อันดับที่ 2     ทีม DEB จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สมาชิกประกอบไปด้วย
1. เด็กชายนิธินันท์ ปิยะศิริพงศ์
2. เด็กหญิงอัญชนา สวงศิริ

อันดับที่ 3     ทีม TEAMWORK จาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สมาชิกประกอบไปด้วย
1. เด็กหญิงสิรภัทร อาจแสง
2. เด็กชายอัศวยุช นุ่มพันธ์


ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ อาชีวศึกษา

อันดับที่ 1     ทีม TASA จาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
สมาชิกประกอบไปด้วย
1. นายธนพล พลตรี
2. นางสาวสลิลทิพย์ เกษศรี

อันดับที่ 2     ทีม Swifties จาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
สมาชิกประกอบไปด้วย
1. น.ส.เวชิยา ขันเชื้อ
2. น.ส.แสงรวีร์ อยู่มั่น

อันดับที่ 3     ทีม DSR14 จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สมาชิกประกอบไปด้วย
1. นายปิยะวัฒน์ ณ ลำปาง
2. นายพรเทพ แข็งขัน      

- See more at: http://engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=3577#sthash.bRzhW706.dpuf

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ