Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โพสต์ 17 มี.ค. 58 18:24  วันดี  308
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 17 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร การบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ทั้ง 30 ท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

          การจัดหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในภาครัฐ ภาคการศึกษาและเอกชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในมิติต่างๆ ทั้งจากการรับฟังบรรยายโดยวิทยากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม การดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาการอบรมในหลักสูตรฯ

          ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 02-160-5432 ต่อ 409 Email: warid@sti.or.th
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ