L o a d i n g . . .

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีรับสมัครนักศึกษา

โพสต์ 23 มี.ค. 58 15:34  วชศสพ  580
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น, ปวช. / ปวส.


 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีรับสมัครนักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับปวช. หลักสูตรศิลปกรรม  สำหรับผู้จบ ม.3 หรือ ปวช.
ระดับ ปวส. 6 สาขาวิชา  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ออกแบบตกแต่ง  ศิลปะไทย  เครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิก)  สำหรับผู้จบมัธยมปลายหรือ ปวช.
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 เมษายน 2558
สมัครได้ทางเวบไซต์ http://cfasp.bpi.ac.th/  หรือติดต่อสอบถามโทร 035-555370
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ