Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ประกวดจิตรกรรม บัวหลวง

โพสต์ 10 เม.ย. 58 10:33  มูลนิธิบัวหลวง  487
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 8 พ.ค. 2558 - 10 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 ประกวดจิตรกรรม บัวหลวง
เชิญร่วมประกวด จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558

จิตรกรรมที่จัดประกวดมี ๓ ประเภท ได้แก่
1.จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
2.จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
3.จิตรกรรมร่วมสมัย


ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
          ประชาชนผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน ๓ ภาพโดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน พร้อมแนบชื่อ ที่อยู่ประวัติ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ติดไว้ด้านหลังของงานที่ส่งเข้าประกวด และหากประสงค์จะจำหน่ายขอให้แจ้งราคาไว้ด้วย
          มูลนิธิบัวหลวง จะระวังรักษางานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือ เหตุอันสุดวิสัยใดๆ


ลักษณะและขนาดของงาน
         งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น ๒ มิติ ขนาดผลงานไม่เกิน ๑๕๐ x ๒๐๐ ซม. และจัดติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะนำขึ้นแขวนแสดงนิทรรศการได้ น้ำหนักรวมกรอบไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม


รางวัล
รางวัลที่ ๑ มี ๑ รางวัล เหรียญทองบัวหลวง และเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และ ทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
รางวัลที่ ๒ มี ๑ รางวัล เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ มี ๑ รางวัล เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล ๗๕,๐๐๐ บาท


ส่งผลงาน วันเสาร์ที่ ๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชั้น ๒๙ ถนนสีลม กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๒๓๐-๒๕๖๐ หรือ ๐๒-๒๓๐-๒๕๖๒

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/Documents/Site%20Documents/Other/37th_contest_form.pdf
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ