Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์ 10 เม.ย. 58 16:53  FOFA SWU  932
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 16 เม.ย. 2558 - 4 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรม จำนวน 8 วิชาเอก ประกอบด้วย

- การออกแบบสื่อสาร
- ดุริยางคศาสตร์สากล
- การแสดงและกำกับการแสดง
- การออกแบบเพื่อการแสดง
- นาฏศิลป์ไทย
- นาฏศิลป์สากล
- นาฏศิลป์ (5 ปี)
- ดนตรีศึกษา

          โดยไม่ต้องยื่นคะแนน GAT PAT สมัครทางระบบออนไลน์ (ตามรายละเอียดในเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย) จากนั้นจึงมาสอบข้อเขียนความถนัดเฉพาะวิชาเอก สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์วิชาการ ที่สำคัญอย่าลืม portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

รับสมัคร  16 เมษายน  2558   - 4  พฤษภาคม  2558
รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.swu.ac.th
โทร. 02-260-0123  ต่อ  130,  147,  120
https://www.facebook.com/swufofa


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ