Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินด้าน AML/CFT สำหรับธนาคาร รุ่นที่ 1

โพสต์ 17 เม.ย. 58 09:24  สุพัตรา แผนวิชิต  839
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 17 เม.ย. 2558 - 16 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินด้าน AML/CFT สำหรับธนาคาร รุ่นที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินด้าน AML/CFT สำหรับธนาคาร รุ่นที่ 1
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
อบรมวันที่ 16-17, 23-24 และ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 16.00 น.  
ณ โรงแรมตะวันนา รามาดา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
  
ค่าลงทะเบียนคนละ  20,000  บาท
ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อการอบรม (รวม 30 ชั่วโมง)
1.    สาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT  กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง.
2.    หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินด้าน AML/CFT สำหรับธนาคาร
3.    การกำหนดแผนและโครงสร้างด้าน AML/CFT ภายในองค์กร
4.    ฝึกภาคปฏิบัติ

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่
สุพัตรา  แผนวิชิต
โทรศัพท์ : 08-1808-9737 หรือ  
lawcuresearch@gmail.com    

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ