Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

เชิญร่วมสัมมนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โพสต์ 28 เม.ย. 58 10:52  กรรณิกา มณีวรรณ์  572
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 6 พ.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง, เด็กมหา'ลัย          ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๑๕ น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

          การสัมมนาครั้งนี้ เป็นผลมาจากที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เคยเผยแพร่ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยทางรังสี สำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร โดยเฉพาะการฝังวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน ๑๒๕ หรือที่เรียกว่า การฝังแร่ไอโอดีน ๑๒๕ ซึ่งเป็นการรักษาโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะการรักษาโรคมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก โดยในประเทศไทยมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อย และจากการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยนิยมเดินทางไปรับการรักษาในต่างประเทศ และเริ่มมีการฝังแร่ดังกล่าวในอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ กระดูกสันหลัง ปอด โดยใช้ปริมาณรังสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอวัยวะ ซึ่งการรักษาดังกล่าวอยู่นอกเหนือจากข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่ ปส. เคยให้ข้อแนะนำไว้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป ปส. จึงมีการจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ สมาคมแพทย์ สื่อมวลชน และผู้ดูแลผู้ป่วย และ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้

          ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิด ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง โดยเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

          สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๗๑๒

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ