Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ประกาศผลการแข่งขันโครงการ Thailand English Online Contest ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์ 8 พ.ค. 58 10:32  จรุงศรี  513
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 4 พ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น, เด็กมัธยมปลาย


 ประกาศผลการแข่งขันโครงการ Thailand English Online Contest ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศผลการแข่งขันโครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ Thailand English Online Contest ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระดับประถมศึกษา

อันดับที่ 1
ทีม อบ.สน.1
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สมาชิก
1. เด็กหญิงปภาวี ศรีบุญรัตน์
2. เด็กหญิงเจมิน่า พรหมจรรณ์

อันดับที่ 2
ทีม Babi Panda
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชศรีมา
สมาชิก
1. เด็กหญิงณฐมน อังศุพันธุ์
2. เด็กหญิงศตพร จามสิงห์คำ

อันดับที่ 3
ทีม อนุบาลนางรอง 8
โรงเรียนอนุบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สมาชิก
1. เด็กหญิงพิชชากร กำเพ็ชร
2. เด็กหญิงชลิตา โรมไธสง

อันดับที่ 4
ทีม อนุบาลนางรอง 10
โรงเรียนอนุบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สมาชิก
1. เด็กหญิงสุกฤตา วงศ์เพ็ญ
2. เด็กหญิงจีรนันท์ ปาโมกข์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


อันดับที่ 1
ทีม SNW1
โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
สมาชิก
1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  สมหวัง
2. เด็กชายสุรินทร์  ชิณภา

อันดับที่ 2
ทีม KTW Junior1
โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์
สมาชิก
1. เด็กหญิงณัฐพร ใจงาม
2. เด็กหญิงมนต์ธิกา  ภูตาเลิศ

อันดับที่ 3
ทีม KTW Junior2
โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์
สมาชิก
1. เด็กชายกฤษณะ  เล็งหา
2. เด็กหญิงอัญชนา  อินสำราญ

อันดับที่ 4
ทีม มัธยมโพนจาน022
โรงเรียนบ้านโพนจาน จังหวัดนครพนม
สมาชิก
1. เด็กหญิงบังอร ลีคำพอก
2. เด็กหญิงกฤชญา โยลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


อันดับที่ 1
ทีม KTW Senior1
โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์
สมาชิก
1. นางสาวนาถยา  นามวิเศษ
2. นายพีระพล  แสนคำ

อันดับที่ 2
ทีม KTW Senior2
โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์
สมาชิก
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยพิมพา
2. นายธนายุทธ์ ควรงาม

อันดับที่ 3
ทีม SNW1
โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
สมาชิก
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สิงหะ
2. นางสาวธิติมา  บุญมี

อันดับที่ 4
ทีม การบัญชี 1,2
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
สมาชิก
1. นางสาวประภัสสร ถาวร
2. นางสาวเสาลักษณ์ พุทธรักษา

  
- See more at: http://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=3629#sthash.Z0vhsNlK.dpuf
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ