Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

การประกวดโครงงาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์ 12 พ.ค. 58 09:52  Mr K My.ID  855
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 1 พ.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมัธยมต้น


 การประกวดโครงงาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ขอเชิญชวนส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


รูปแบบของกิจกรรม
การประกวดโรงเรียนต้นแบบ เป็นการประกวดจัดทำโครงงาน ภายใต้หัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น” สำหรับครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

โดยจัดทำโครงงานเพื่อนำเสนอการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพในชุมชน หรือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน โดยโครงงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
• โครงงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดประเภทของโครงงานและไม่จำกัดสาระการเรียนรู้แต่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในชุมชน(หมายถึงพืชหรือสัตว์หรือแหล่งนิเวศ)หรือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
• โครงงานที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือเป็นโครงงานที่มีอยู่เดิมโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
• เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
• สมัครเป็นทีม ประกอบด้วย นักเรียน 3-5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน 
• อาจารย์ 1 คนสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม
• โรงเรียน/สถาบันการศึกษา สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.biogang.net

จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ