Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

สามพรานฯ ผนึก ม.ราชภัฎนครปฐม สสส. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ

โพสต์ 13 พ.ค. 58 13:39  เบญจรัตน์  417
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 13 พ.ค. 2558 - 6 ม.ค. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, เด็กมัธยมต้น


 สามพรานฯ ผนึก ม.ราชภัฎนครปฐม สสส. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ
สามพรานฯ ผนึก ม.ราชภัฎนครปฐม สสส. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ  
ให้ศิลปินใช้เป็นเวทีถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน


          ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันศิลปินจำนวนมาก ต่างประสบปัญหาไม่มีพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำสุดอย่างเพียงพอ เพื่อให้ศิลปินได้ใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยออกสู่สาธารณชน รวมถึงโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาฝีมือ เพื่อยกระดับผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีทั้งคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

          จากบทสะท้อนข้างต้นที่เกิดจากแนวคิดของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ นำไปสู่การสร้างความร่วมมืออย่างจริงจัง ระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครปฐม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา วัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยการเปิดพื้นที่บริเวณตลาดสุขใจ ซึ่งเป็นตลาดอินทรีย์ในพื้นที่โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จ. นครปฐม ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ เพื่อให้เหล่าศิลปินพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้เข้ามาใช้เป็นเวทีในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภายใต้ชื่อ ตลาดสุขใจ วัฒนธรรมสุขศิลป์ ขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักของ ตลาดสุขใจ วัฒนธรรมสุขศิลป์ จะจัดขึ้นเป็นประจำ เดือนละครั้ง ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. โดยจะจัดเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวถึงที่มาของการเปิดพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม ตลาดสุขใจ วัฒนธรรมสุขศิลป์ ครั้งนี้ว่า สามพรานฯ เห็นความสำคัญในข้อนี้เพราะเรามีนโยบายส่งเสริมการถ่ายทอดวิถีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้เรื่องวิถีไทยมากกว่าสี่สิบปีแล้ว จึงยินดีที่จะมีส่วนร่วมเปิดพื้นที่ให้กับเหล่าศิลปิน กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปินพื้นบ้าน รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จ.นครปฐม ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้เข้ามาใช้เป็นเวทีในการสร้างสรรค์ผลงาน และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของชุมชน

          สำหรับไฮไลต์ของกิจกรรมในสัปดาห์แรก นอกจากการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม ต่างๆ อาทิ การแสดงกลองยาว การแสดงเด็กจีน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดนตรีจีน จากชุมชนบางหลวง การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ ของกลุ่มวัฒนธรรมลาวโซ่ง ต.ไผ่หูช้าง ยังมีการเสวนา หัวข้อ เกษตรอินทรีย์ดีอย่างไร และมีกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารอินทรีย์ รสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากธรรมชาติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมเพลิดเพลินกับมุมหนังสือนิทานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

          กิจกรรม ตลาดสุขใจ วัฒนธรรมสุขศิลป์ ครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นในอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน ตั้งแต่เวลา 11.00-13.00 น จึงขอเชิญศิลปินและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าว ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 081-556-7944

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ