Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการประกวดหนังสั้น "Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง"

โพสต์ 13 พ.ค. 58 20:42  ผู้ประสานงานโครงการหนังสั้น  413
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 เม.ย. 2558 - 31 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมหา'ลัย


 โครงการประกวดหนังสั้น "Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง"
องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health)
ขอชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น
ในหัวข้อ Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง
เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจการอยู่ร่วมกันของบุคคลที่ต่างกัน
ทั้งเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง
ที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียม และถ่ายทอดความเข้าใจผ่านผลงานในรูปแบบหนังสั้น

รูปแบบผลงาน:    
หนังสั้น ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น สารคดี แอนิเมชั่น ฯลฯ  ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที

ผู้สมัคร:
เยาวชนอายุไม่เกิน ๒๔ ปี สมัครได้ทั้งรายบุคลและทีม (ไม่เกิน ๓ คน/ทีม)

กติกา:
    ส่งใบสมัครภายใน วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

    ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าร่วม Workshop Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง ในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

    หลัง workshop ผู้สมัครส่งโครงเรื่อง จำนวน ๑ หน้า A4 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ประกาศผลโครงเรื่องวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

    ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโครงเรื่อง จำนวน ๒๐ ทีม ส่ง Storyboard หรือ Treatment ให้คณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘)

    ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก Storyboard หรือ Treatment ๑๐ เรื่อง จะได้รับการสนับสนุนผลิตหนังสั้น ทีมละ ๒๐,๐๐๐ บาท

    กำหนดส่งหนังสั้น วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๘

    จัดแสดงหนังสั้น ๑๐ เรื่อง และประกาศผลการตัดสิน ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

รางวัล:
    รางวัล Best Film (๑ รางวัล) ๓๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลรองชนะเลิศ (๒ รางวัล) ๒๐,๐๐๐ บาท
    รางวัล Audience Award (๑ รางวัล)    ๑๐,๐๐๐ บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.teenpath.net/shortfilm

สอบถามเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๖๕๓ ๗๕๖๓-๕ ต่อ ๑๑๒
หรือ event@path2health.or.th
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ