Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ผลการแข่งขันโครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ Thailand English Online Contest ภาคใต้

โพสต์ 14 พ.ค. 58 14:50  จรุงศรี  832
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 4 พ.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น, เด็กมัธยมปลาย


 ผลการแข่งขันโครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ Thailand English Online Contest ภาคใต้
ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ระดับภาค
ภาคใต้ระดับประถมศึกษา


อันดับที่ 1
ทีม MEP 1
โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมาชิก
1. เด็กชายพุฒิ ฐิติสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวาเนสซ่า ซาวอทนี่ เมืองรมย์

อันดับที่ 2
ทีม MEP 6
โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมาชิก
1. เด็กชายกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์
2. เด็กหญิงณัฐชยาน์ อดุลยานุโกศล

อันดับที่ 3
ทีม ประทุม 1
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาชิก
1. เด็กหญิงอัญชิษฐา พิมลศิริผล
2. เด็กหญิงเพชรบงกช มากทอง

อันดับที่ 4
ทีม ประทุม 2
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาชิก
1. เด็กชายภานุวัฒน์ คล้ายพงษ์
2. เด็กชายปาณัสม์ เพชรเศรษฐระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


อันดับที่ 1
ทีม M3/1 K
โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมาชิก
1. เด็กหญิงศุภรัตน์ แชพแมน
2. เด็กหญิงธุสาวดี ชูมินทร์

อันดับที่ 2
ทีม Just Crazy
โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จังหวัดยะลา
สมาชิก
1. เด็กหญิงคริสต์มาส วีรชิตอรกานต์
2. เด็กหญิงฐานิดา แซ่หลี

อันดับที่ 3
ทีม M 3/1 G
โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมาชิก
1. เด็กหญิงภัสราภา บุญนวล
2. เด็กหญิงสุกฤตา กัลล์ประวิทย์

อันดับที่ 4
ทีม NOOB
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกระพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง
สมาชิก
1. เด็กหญิงภัสราภา บุญนวล
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์ นิภัทธิ์จิรโชติระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


อันดับที่ 1
ทีม M 6/10
โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สมาชิก
1. นางสาวเกวลี ทรัพย์อรพันธ์
2. นางสาวชุติมณฑน์ กังแฮ

อันดับที่ 2
ทีม The Betong
โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จังหวัดยะลา
สมาชิก
1. นางสาวปฏิญญา ฆาเราะ
2. นางสาวปณิธิดา แซ่ลี

อันดับที่ 3
ทีม Boom Boom Festival
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
สมาชิก
1. นายหัสนัยร์ จันทร์ภาโส
2. นายวัชรินทร์ ผ่องสุวรรณ

อันดับที่ 4
ทีม Hero
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา
สมาชิก
1. นางสาววิมลเรขา โสมภีร์
2. นางสาวฮามีด๊ะร์ หวังนุรักษ์

  
- See more at: http://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=3640#sthash.RI86yO6y.dpuf
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ