Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการทุนปริญญาตรี เรียนฟรี มีงานทำ ในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและวิศวกรรมการบำรุงรักษาร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัย กว่า500ทุนการศึกษา

โพสต์ 15 พ.ค. 58 12:16  www.facebook.com/cgscholarship  826
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 15 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส., เด็กมัธยมปลาย


 โครงการทุนปริญญาตรี เรียนฟรี มีงานทำ ในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและวิศวกรรมการบำรุงรักษาร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัย กว่า500ทุนการศึกษา

          อุตสาหกรรมการค้าปลีก ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทห้างสรรพสินค้ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงและเติบโตรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย  จึงทำให้สถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายแห่งมีความต้องการด้านบุคลากรจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก  

          บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ( อาทิ ห้างสรรพสินค้า Central , Robinson , Supersports , B2S , ZEN ,Office Mate, Tops, Power Buy , Home Works , ไทวัสดุ และ Family Mart ) จึงได้ลงนามความร่วมมือ ออกแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการธุรกิจการค้าปลีก ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐและเอกชน และได้พิจารณามอบทุนการศึกษา(ฟรี)ตลอดหลักสูตร แก่นักเรียน นักศึกษาผู้สนใจ จำนวน 500 ทุน  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ ในสาขา

    1.การจัดการธุรกิจค้าปลีก (โครงการ Young Professional Retailer)
    2.วิศวกรรมการบำรุงรักษา (โครงการ Maintenance Engineering)

สิทธิประโยชน์
ฟรี!! ค่าเล่าเรียน เต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
โอกาสในการฝึกงานพร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 300 - 350 บาท กับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group) เช่น ห้างสรรพสินค้า Central , Robinson , Supersports , B2S , ZEN ,Office Mate, Tops, Power Buy , Home Works , ไทวัสดุ และ Family Mart
มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที
โอกาสในการเป็นผู้จัดการระดับต้น ( First Line Manager ) ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกและวิศวกรรมการบำรุงรักษา

สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการหลักสูตร การจัดการธุรกิจค้าปลีก (เขตกรุงเทพและปริมณฑล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ต่างจังหวัด ได้แก่    
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต (เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ปิดรับสมัครแล้ว)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา (เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี (เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558)

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม หลักสูตรวิศวกรรมการบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พระราม 7)

การสอบและคัดเลือก
นักเรียนที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษาโครงการฯ จะต้องผ่านการสอบและคัดเลือกดังนี้
ส่วนมหาวิทยาลัย : สมัครสอบเข้าโครงการฯและสอบตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
ส่วนบริษัทฯ  
     : สัมภาษณ์เบื้องต้น โดยทีมงานศูนย์บริการการศึกษา
     : สัมภาษณ์รอบสุดท้าย โดยผู้จัดการของส่วนงานที่เลือกฝึกงาน
โดยนักเรียนที่จะต้องสอบและคัดเลือกผ่านทั้ง 3 ขั้นตอนจึงจะสามารถรับทุนการศึกษาเข้าโครงการได้และสามารถสอบกับทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัทฯก่อนก็ได้

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา (หากยังไม่ได้วุฒิฉบับสมบูรณ์สามารถใช้5เทอมได้ค่ะ)
4.รูปถ่ายติดใบสมัคร
5.แฟ้มสะสมผลงาน(ถ้ามี)
*เอกสารสำเนาทุกฉบับ เซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับให้เรียบร้อย

ผู้ที่สนใจโครงการทุนฯ การจัดการธุรกิจค้าปลีกและวิศวกรรมการบำรุงรักษา (เขตกรุงเทพและปริมณฑล) สามารถเข้ารับฟังรายละเอียดโครงการและสอบสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการด้านล่าง
สถานที่ : อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น2
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558
เวลา : 08:30 น.
แต่งกายชุดนร.

** ในส่วนของการสัมภาษณ์โครงการ ในจังหวัดอื่นๆนั้น เป็นไปตามกำหนดการและรอบการรับของมหาวิทยาลัย**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/cgscholarship
พี่ต่าย 090-880-9604 ,พี่มุก 090-880-9605

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ