Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ระดับภาค ภาคกรุงเทพมหานคร

โพสต์ 20 พ.ค. 58 16:48  อิงลิซออนไลน์  477
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 4 พ.ค. 2558 - 30 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น, เด็กมัธยมปลาย


 ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ระดับภาค ภาคกรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ระดับภาค
ภาคกรุงเทพมหานครระดับประถมศึกษา


อันดับที่ 1
ทีม Performance
โรงเรียนกศน. เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. นายตัญติกร ดีแหบ
2. นายอมรฤทธิ์ สมตน

อันดับที่ 2
ทีม Double Brain
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. เด็กชายวรพล หิรัญพฤกษ์
2. เด็กหญิงกนกนภา แมดคำ

อันดับที่ 3
ทีม E.P. Prayamon
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. เด็กหญิงญาดา จิโรปการ
2. เด็กหญิงพุทธิดา ยีรัมย์

อันดับที่ 4
ทีม super gang
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. เด็กหญิงพิณทอง นนท์ธีรกร
2. เด็กหญิงสลิสา เชิดสัตยานุกูลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


อันดับที่ 1
ทีม Lionel
โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. เด็กหญิงสุพิชญา ละออง
2. เด็กหญิงณิชาวีย์ รุจิวัตร์

อันดับที่ 2
ทีม TEAMWORK
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. เด็กหญิงสิรภัทร อาจแสง
2. เด็กชายอัศวยุช นุ่มพันธ์

อันดับที่ 3
ทีม Yellow-Blue
โรงเรียนวัดนิมมานรดี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. เด็กหญิงกันติยา รอดรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนัทพร นินทพรชัย

อันดับที่ 4
ทีม Eng so good
โรงเรียนกศน. เขตบางกอกน้อย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. นางสาวฐิติพร ยางศรี
2. นางสาวนภาพร ตองกระระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


อันดับที่ 1
ทีม Swifties
โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. นางสาวเวชิยา ขันเชื้อ
2. นางสาวแสงรวีร์ อยู่มั่น

อันดับที่ 2
ทีม TASA
โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. นายธนพล พลตรี
2. นางสาวสลิลทิพย์ เกษศรี

อันดับที่ 3
ทีม BKN WIN WIN
โรงเรียนกศน. เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. นางสาวจุฑารัตน์ อัซซาบิ
2. นางสาวนงลักษณ์ มหามาตร

อันดับที่ 4
ทีม The Phantom
โรงเรียนกศน. เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. นายกรวิชญ์ พรชัยกุลวงษ์
2. นายอินทัช โพธิปัสสา

  
- See more at: http://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=3647#sthash.cCD46qn9.dpuf
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ