L o a d i n g . . .

นิด้าจัดประชุมใหญ่งานวิชาการนานาชาติ ICADA 2015

โพสต์ 25 พ.ค. 58 15:26  MT  464
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 28 พ.ค. 2558 - 30 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 นิด้าจัดประชุมใหญ่งานวิชาการนานาชาติ ICADA 2015
          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2015 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่โดดเด่นของเหล่านักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จาก 10 ประเทศทั่วโลก  มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการพร้อมนำเสนผลงานทางวิชาการนำไปสู่การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรระดับต่างๆให้เกิดศักยภาพสูงสุด  

          โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 28 30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

          ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icada2015.nida.ac.th/
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ