Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558

โพสต์ 28 พ.ค. 58 15:47  ประชาสัมพันธ์มูลนิธิอุทกพัฒน์  412
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 28 พ.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น, เด็กมัธยมปลาย


 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558
          มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัด โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 12-25 ปี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในพื้นที่จริง เกิดเครือข่ายเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมโครงการจะมีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          มูลนิธิฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งกลุ่มเยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยมูลนิธิจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก สำหรับกลุ่มเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 0 2642 7034, 0 2642 7098 ต่อ 609 หรือ 654 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครทางเว็บไซต์ http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2558.html
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ