Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

เปิดรับสมัครผลงานซอฟต์แวร์(software) เข้าร่วมในโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติหรือ Thailand ICT Awards (TICTA Awards)

โพสต์ 3 มิ.ย. 58 03:23  asp  303
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 พ.ค. 2558 - 25 มิ.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Thailand ICT Awards 2015

ซิป้าร่วมกับสมาคมเอทีซีไอขอเชิญชวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานซอฟต์แวร์เข้าประกวดในโครงการThailand ICT Awards 2015 และเข้าร่วมกิจกรรม TICTA Road Show ในพื้นที่สาขา SIPA ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร   วันที่ 21 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2. ภูเก็ต                  วันที่ 27 พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้
3. เชียงใหม่             วันที่ 4 มิถุนายน 2558       ณ โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่
4. ขอนแก่น              วันที่ 11 มิถุนายน 2558     ณ โรงแรม พูลแมน

ภายในงานจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ โครงการ Thailand ICT Awards 2015รายละเอียดโครงการ TICTA 2015
โครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand ICT Awards (TICTA Awards) เปิดรับสมัครผลงานซอฟต์แวร์เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มิถุนายน 2558

โดยสามารถส่งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน พร้อมระบุจังหวัดที่ท่านต้องการเข้าร่วมได้ตามที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนึ้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2558
- อีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com
- ทางไปรษณีย์
บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด
90/38 ชั้น 15 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (โครงการ TICTA 2014)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรชุมา โทร 02 237 3222 - 4
การพิจารณาตัดสินผลงาน
TICTA Awards แบ่งการตัดสินออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
    รอบที่ 1  พิจารณาจากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ
    รอบที่ 2  การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน
    รอบที่ 3  การร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo    

ประเภทของการประกวด
การประกวด TICTA Awards เปิดรับสมัครผลงานด้านซอฟต์แวร์ 18 ประเภท ดังนี้
1.    Tools and Infrastructure Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับทูลส์ และอินฟราสตรัคเจอร์ แอพพลิเคชั่น
2.    Communication Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสาร  
3.    E-Inclusion and E-Community
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนชุมชนหรือสังคม เพื่อความเป็นอยู่และมาตรฐานชีวิตที่ดี
4.    E-Learning Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ
5.    E-Government & Services
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานรัฐบาล
6.    Financial Industry Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน การธนาคาร และการลงทุน  
7.    E-Health and Well-being  Applications
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
8.    Retail & Supply Chain Management  
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกระจาย ขนส่งสินค้า การจัดจำหน่าย และค้าปลีก
9.    Industrial Applications    
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม
10.    New Media and Entertainment
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อและความบันเทิง  
11.    Research & Development
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและวิจัยค้นคว้า แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้จำหน่าย ขายหรือทำตลาดเชิงพาณิชย์  
12.    Security Application
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
13.    Tourism and Hospitality
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม
14.     Agriculture Application
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคการเกษตร
15.    Sustainability and Green IT
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม หรือบริหารจัดการ  ด้านทรัพยากร
16.    Start-up Company
เป็นหมวดสำหรับบริษัทด้านไอซีทีที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีโอกาสทางการตลาด
17.    Secondary Student Project
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
18.    Tertiary Student Project
เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
การประกวดประเภทที่ 1 16
    เป็นองค์กร,หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กร หรือพัฒนาไว้เพื่อจำหน่าย
    เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%
    หากเป็นบุคคล ต้องเป็นสัญชาติไทย
    เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
    เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง
    เฉพาะประเภทที่ 16 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่เกินกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
การประกวดประเภทที่ 17 และ 18
    เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร
    เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
    เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
    เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

กฎระเบียบในการส่งผลงานเข้าประกวด
1.    ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
2.    คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
3.    ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงาน และไม่เกิน 2 ผลงานในหมวดเดียวกัน
4.    กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 25 มิถุนายน 2558
5.    การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการร่วมประกวด
1.    กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และกำหนดปิดรับในวันที่
25 มิถุนายน 2558
2.    คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงานจากเอกสารและประกาศผลผู้เข้ารอบแรก ภายในวันที่  6 กรกฎาคม 2558
3.    ผู้เข้ารอบแรกนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่  13 - 17 กรกฎาคม 2558
4.    แจ้งผลผู้ผ่านประกวดรอบสองภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พร้อมนัดประชุมอบรมร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
5.    จัดแสดงผลงานโดยผู้ผ่านประกวดรอบสองในงาน TICTA Expo  พร้อมประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ภายในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2558
6.    ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจะต้องเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo2015
ซึ่งจัดขึ้นในงาน Bangkok International ICT Expo เป็นเวลา 4 วัน
7.    จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและแนะนำเทคนิคในการแข่งขัน APICTA Awards ภายในเดือนกันยายนและตุลาคม 2558
8.    กำหนดการ APICTA Awards 2015 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน  2558
ณ ประเทศศรีลังกา

หมายเหตุ:     1. กรุณาส่งผลงานให้ตรงตามประเภทที่ระบุไว้ และกรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีโบชัวร์หรือเอกสารประกอบ กรุณาแน
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ