Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

สาขาวิชาวิศกรรมเกษตร มทร.ตะวันออกเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

โพสต์ 4 มิ.ย. 58 13:04  รวิภัทร ลาภเจริญสุข  377
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 5 มิ.ย. 2558 - 3 ก.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส., เด็กมัธยมปลาย


 สาขาวิชาวิศกรรมเกษตร มทร.ตะวันออกเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
สาขาวิชาวิศกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มทร.ตะวันออกเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร

วุฒิการศึกษาที่สามารถสมัครได้

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

ผู้สนใจสามารถเข้าสมัครได้ตามลิ้งด้านล่าง

https://sites.google.com/site/entryrmutto/

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์

08 0302 6113, 08 0498 8144 (อ.ระวิน)

08 1876 4828 (อ.ชนิดา)

08 4433 1156  (อ.รวิภัทร)
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ