Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

เรียน ป ตรี ที่ใช่ มีโอกาสทำงานที่ชอบ : บริหารธุรกิจ@ ม.วลัยลักษณ์ "โลจิสติกส์ การเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุษย์"

โพสต์ 5 มิ.ย. 58 13:21  BBA@WU  400
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 5 มิ.ย. 2558 - 9 มิ.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2558 โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ เปิดสอน 4 กลุ่มวิชา คือ
1) ด้านโลจิสติกส์
2) ด้านการเงิน
3) ด้านการตลาด
4) ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- เน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนและการปฏิบัติจริง โดยให้ผู้เรียนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวน 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษา เพิ่มโอกาสในการได้งานทำ
- สร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำวิจัยได้จริง และต่อยอดสู่การเรียนระดับปริญญาโท
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจำลอง การทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม เป็นต้น

มีทุนการศึกษา ทั้งทุนเรียนดี และทุนสร้างโอกาส จากกองทุนสมเด็จพรเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ รวมทั้งสามารถกู้ยืมเรียนผ่าน กยศ. ได้  

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://entry.wu.ac.th/program.asp?info=3&program=8
www.facebook.com/WBS2557

สมัครออนไลน์
http://entry.wu.ac.th
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ