Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ทุนเรียนดี และทุนสร้างโอกาส สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โพสต์ 5 มิ.ย. 58 13:47  BBA@WU  932
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 5 มิ.ย. 2558 - 8 มิ.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 ทุนเรียนดี และทุนสร้างโอกาส สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนบริหารธุรกิจ (โลจิสติกส์ การเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ##มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 16 ทุน
## นักศึกษาที่สนใจรับทุน สามารถสมัครเข้าศึกษาประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2558 และยื่นสมัครขอรับทุนพร้อมกับการสมัครเข้าศึกษา##

- เน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนและการปฏิบัติจริง โดยให้ผู้เรียนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวน 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษา เพิ่มโอกาสในการได้งานทำ
- สร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำวิจัยได้จริง และต่อยอดสู่การเรียนระดับปริญญาโท
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจำลอง การทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม เป็นต้น  

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://entry.wu.ac.th/detail.asp
http://entry.wu.ac.th/program.asp?info=3&program=8
www.facebook.com/WBS2557

สมัครออนไลน์
http://entry.wu.ac.th


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ