Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับสมัตรนักศึกษา ป.ตรี วท.บ.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3-19 มิถุนายน 2558

โพสต์ 8 มิ.ย. 58 13:39  navincardio My.ID  1,559
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 3 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, เด็กมัธยมปลาย


 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับสมัตรนักศึกษา ป.ตรี วท.บ.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3-19 มิถุนายน 2558

          คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science ,Paramedicine) เพื่อผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ เบื้องต้นจำนวน 30 คน เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะมีหน้าที่ปฏิบัติการ ประสานงาน แก้ไขภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลให้พ้นขีดอันตราย และนำส่งผู้ป่วยให้ถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวกำกับและสอนโดยคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และถือเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทย์ฯ


          ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-19 มิ.ย.2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 22 มิ.ย.2558 ทำการสอบคัดเลือก(กลุ่ม EMTI) วันที่ 27 มิ.ย.2558 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 8-10 ก.ค.2558 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่ 24 ก.ค.2558 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 20 ส.ค.2558 โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


          จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จะเน้นการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงมากกว่าการเรียนในห้องบรรยาย นักศึกษาจะได้รับการอบรมหลักสูตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทั้งทางบกและทางน้ำ ฝึกเผชิญเหตุสาธารณภัยร่วมกับหน่วยแพทย์กู้ชีพวชิรพยาบาลที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี


          ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนวชิรเวชกิจ ชั้น M ตึกเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร. 02 244 3878 อีเมล์ paramedicine2015vajira@gmail.com หรือที่เว็บไซต์ www.nmu.ac.th

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ