Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ผลการแข่งขันโครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

โพสต์ 9 มิ.ย. 58 08:45  จรุงศรี  897
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 7 มิ.ย. 2558 - 9 มิ.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น, เด็กมัธยมปลาย


 ผลการแข่งขันโครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest รองชิงแชมป์ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา

แชมป์อันดับ 1 ของประเทศไทย
ทีม SBS Tiger Junior
จาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
สมาชิก
1. เด็กชายธนนน โรจโนภาส
2. เด็กหญิง Tian Yi Lin

อันดับที่ 2
ทีม อบ.สน. 1
จาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัด สกลนคร
สมาชิก
1. เด็กหญิงปภาวี ศรีบุญรัตน์
2. เด็กหญิงเจมีน่า พรมจรรณ์

อันดับที่ 3
ทีม Member
จาก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
สมาชิก
1. เด็กหญิงปภาณิน วัฒนพิทยกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองชู

ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest รองชิงแชมป์ประเทศไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แชมป์อันดับ 1 ของประเทศไทย
ทีม Kunkit
จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี
สมาชิก
1. เด็กชายพงศธร จารุดีวัฒนา
2. เด็กชายพิเชษฐ พลพานิชเจริญ

อันดับที่ 2
ทีม SSP/J2
จาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
สมาชิก
1. เด็กชายฉัตริน ปีติตระกูล
2. เด็กชายทศพร กล่ำพรหมราช

อันดับที่ 3  
ทีม Lionel
จาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สมาชิก
1. เด็กหญิงสุพิชญา ละออง
2. เด็กหญิงณิชาวีร์ รุจิวัตร์
ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest รองชิงแชมป์ประเทศไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แชมป์อันดับ 1 ของประเทศไทย
ทีม MUIDS 1
จาก โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
สมาชิก
1. นางสาวน้ำ วานิชชัย
2. นางสาวอัญชิษฐา กาญจนศารทูล

อันดับที่ 2
ทีม MUIDS 6
จาก โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
สมาชิก
1. นายพลัง ภิรมย์ไชย
2. นายกฤษฎิชนม์ ฤทัยเจตน์เจริญ

อันดับที่ 3
ทีม โสภณ
จาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก
สมาชิก
1. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่คง
2. นางสาวสุวภาพ ไกรเกตุ

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ