Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ข่าวดี! ค่ายสานฝันการบิน สถาบันการบินพลเรือน ขยายเวลารับสมัครถึง 10 ก.ค.นี้

โพสต์ 23 มิ.ย. 58 17:13  lll-MiNt-lll My.ID  752
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 18 พ.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, เด็กมัธยมปลายข่าวดี! สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนรู้ด้านการบิน  สถาบันการบินพลเรือนได้ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 7 ไปจนถึงวันที่ 10 ก.ค.นี้การรับสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.catc.or.th
- ผู้สมัครส่งใบสมัครและเรียงความมาที่ 
สถาบันการบินพลเรือน (โครงการสานฝันการบิน)
1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

เกณฑ์คัดเลือก : คัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมัธยมปลาย จำนวน 16 คน จากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความหัวข้อ "นักบินยุคใหม่ หัวใจอาเซียน" (ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4)

กำหนดการ
กิจกรรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1
สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร
08.30 - 09.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันการบินครั้งที่ 7 โดยผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และผู้บริหาร
09.30 - 10.00 น. - เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Air Traffic Control Radar Simulator
                       - เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls - Royce
10.00 - 13.00 น. คณะฯ เดินทางไปศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์
13.00 - 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน และคณะให้การต้อนรับ
14.00 - 16.00 น. - การเรียนวิชาความรู้ทั่วไปด้านการบิน
                       - เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยาน และแนะนำแบบอากาศยานของศูนย์ฝึกการบิน
16.00 - 20.00 น. เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
06.00 - 17.00 น. คณะฯ เดินทางถึงศูนย์ฝึกการบิน รับฟังบรรยายสรุปข่าวอากาศประจำวัน และ Pre – Flight Brief ก่อนขึ้นทำการบินกับครูและศิษย์การบิน
07.00 - 12.00 น. กลุ่มที่ 1 ทำการฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง
                              กลุ่มที่ 2 ทำการฝึกบินกับครูและศิษย์การบิน
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร และประดับปีก โดย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
14.30 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง และร่วมถ่ายรูป
15.00 - 18.00 น. เดินทางกลับสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร

หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ