Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

สาขาเคมี ราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม

โพสต์ 24 มิ.ย. 58 23:46  อลงกรณ์ อยู่สำราญ  303
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 25 มิ.ย. 2558 - 1 ก.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


          สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ปริญญาตรี4ปี)

          ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร9 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
          โปรดเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบแสดงผลการเรียน มาแสดงในวันที่สมัคร และสอบสัมภาษณ์ ทราบผลโดยทันที (ประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.ค. 58)

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2287-9600 ต่อ 2204, 2205 www.sci.rmutk.ac.th


ข้อกำหนดของหลักสูตร : เมื่อศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่2 สามารถเลือกกลุ่มวิชาโท ได้ 3 กลุ่มคือ 1.ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 2.วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์. 3.อะโรมาเทอร์ราปีและสปา
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ