L o a d i n g . . .

ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เปิดรับสมัครแล้ว (รับจำนวนจำกัด)

โพสต์ 12 ก.ค. 58 14:21  Jaemolly  496
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 7 ก.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เปิดรับสมัครแล้ว (รับจำนวนจำกัด)
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ