Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

Engineering Internship UK ฝึกงานวิศวกรรมที่อังกฤษ

โพสต์ 16 ก.ค. 58 14:54  PiZZaPeaCH My.ID  592
 •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
 •  ระยะเวลา : 16 ก.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558
 •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง
เปิดโอกาสให้ผู้ที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฝึกงานที่ประเทศอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลประเทศอังกฤษภายใต้วีซ่าฝึกงาน ซึ่งสหพันธ์นายจ้างทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (
EEF) และหุ้นส่วนองค์กรชั้นนำในประเทศอังกฤษ ได้ให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานกับตัวแทนบริษัทในประเทศอังกฤษ เพื่อรับผู้สมัครเข้าฝึกงานทางด้านสายวิศวกรรมศาสตร์  โดยโปรแกรมนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เข้าทำงาน ถึงแม้จะยังไม่จบการศึกษาก็ตาม

ทางองค์กรในประเทศอังกฤษมีประสบการณ์ทางด้านจัดหานักศึกษาในประเทศต่างๆ เข้ารับการฝึกงานในประเทศอังกฤษมาแล้วเป็นพันคน ดังนั้นจึงสามารถไว้วางใจได้เลยว่าผู้เข้ารับการฝึกงาน จะได้รับประสบการณ์และความรู้ การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อนำไปต่อยอดทำงานในอนาคตได้อย่างแน่นอน
 

ทำไมถึงต้องเลือกไปฝึกงานที่ประเทศอังกฤษ?

1. เป็นประเทศที่มีมาตรฐานสูงในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกงาน ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ มั่นใจได้เลยว่าตลอดระยะเวลา1 ปีเต็ม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองทั้งทางด้านภาษา และสายอาชีพได้อย่างแน่นอน
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษมีความมั่นคง อัตราค่าเงินสูง
3. มีบริษัทชั้นนำมากมายในประเทศอังกฤษที่รองรับผู้ที่กำลังเรียน หรือจบสายวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) เข้าฝึกงาน และมีการให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า และมั่นคง
4. ประเทศอังกฤษมีประชากรหลายเชื้อชาติ จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาที่หลากหลาย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ต้องมีอายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์(สาขาใดก็ได้)
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ะดับ 6
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน) ในระดับดี ดีมาก
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปีเต็ม
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จบโครงการ
 • สถานะภาพทางการเงินต้องเพียงพอในการเดินทางและตลอดระยะเวลาที่พำนักที่ประเทศอังกฤษตามที่วีซ่ากำหนด

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ค่าตอบแทน 6.50 GBP/ชั่วโมง ทำงาน 32 - 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วินัยและการปรับตัวในการทำงานกับมืออาชีพ อีกทั้งพัฒนาและเพิ่มคุณค่าทักษะทางด้านอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้
 • เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียน ให้ดียิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างแดน

สิทธิพิเศษที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ทางองค์กรที่ประเทศอังกฤษจะดูแล และให้บริการตัวผู้เข้าร่วมโครงการอย่างครอบคลุม ทำให้สามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ตลอดการฝึกงาน อาทิเช่น รถรับส่งจากสนามบิน  การเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และยังได้รับตั๋วเข้าชมสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ โดยโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตารางแสดงผลประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ Engineering Internship UK

  ค่าตอบแทน 6.50 GBP/Hr. 

 ค่าเงิน 

ปอนด์  (GBP)

บาท (THB)**

จากอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน 1 GBP = 52.26 บาท  

1 Week   (เฉลี่ย 40 Hr.)

260 GBP

13,587.60 THB

1 month  (เฉลี่ย 160 Hr.)

1,040 GBP

54,350.4  THB

1 year    (เฉลี่ย 1,920 Hr.)

12,480 GBP

652,204.8 THB


**หมายเหตุ 
   1.ตารางแสดงผลประโยชน์ข้างต้นยังไม่หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงการค่าตั๋วค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเข้าร่วมโครงการฯลฯ    
   2.การแลกเปลี่ยนค่าเงินอาจมีการผันแปรขึ้นอยู่กับอัตราของค่าเงินที่มีการผันแปรในแต่ละวัน

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ieostudyabroad.com
2. ส่ง Resume เข้ามาที่ info@ieo.co.th เพื่อให้เจ้าที่ IEO พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนเข้าร่วมโครงการ
3. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,000 บาท พร้อมชำระค่าโครงการส่วนแรกเพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการและ จัดหาสถานที่ฝึกงาน
4. สัมภาษณ์กับองค์กรในประเทศอังกฤษ หากผ่านสัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้างแล้วผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะ ต้องตอบรับการเข้าฝึกงานทันที และต้องชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนในที่เหลือและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (ภายใน 7 วันทำการ)
6. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า 
7. รับฟังปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางจริงกับทางเจ้าหน้าที่ IEO Study Abroad

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครขององค์กร (กรอกรายละเอียดที่สถาบันฯ หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมงาน)
2. รูปถ่ายพื้นหลังขาวขนาด 4.5 ซม x 3.5 ซมจำนวน 2 รูป
3. Cover Letter 
4. Letter of Recommendation ( 2 ฉบับ)
5. หนังสือรับรองการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
6. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ 
7. ผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (IELTS ต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละหัวข้อ Level 6 ขึ้น)
8. ใบรับรองสถานะทางการเงินหมุนเวียนย้อนหลัง 3 เดือนและคงเหลือในบัญชีเดือนสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  IEO STUDY ABROAD
ห้อง 11A, ชั้น 11 อาคาร วานิสสา เลขที่ 29 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 026503532-3   Hotline: 0890063218, 0972458294   Fax: 026503534   Email: info@ieo.co.thconsult@ieo.co.th   
Line : ieostudyabroad    www.ieostudyabroad.com     
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ