Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ทุนปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โพสต์ 1 ส.ค. 58 15:58  anvisaka My.ID  358
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ส.ค. 2558 - 5 ส.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํานวน 3 ทุน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุน :

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

ทุนครอบคลุม : 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 8,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 2 ปี)

- ค่าลงทะเบียนเรียน (ระยะเวลา 2 ปี)

หัวข้องานวิจัย :

- Dairy-based functional product จํานวน 1 ทุน 

- Traceability in dairy industry จํานวน 1 ทุน

- Fermented foods จํานวน 1 ทุน

เอกสารประกอบการสมัคร :

- ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Download จาก สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ http://202.28.69.99/registrar/appgraduate/Download)

- ผลการศึกษา (Transcript)

- ประวัติการศึกษา (Resume)

E-mails เอกสารการสมัครที่ anvisaka@gmail.com ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 4542 0775

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ