Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ Global Joint Education Thailand

โพสต์ 26 ส.ค. 58 16:18  PiZZaPeaCH My.ID  1,031
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ก.ย. 2558 - 30 ต.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมัธยมต้น


โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ Global Joint Education Thailand มีความประสงค์จะจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อรับทุนสมทบของโครงการในการไปศึกษาที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมถึงการได้มีโอกาสได้ศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและพัฒนาตนเองเพื่อสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมและ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติต่อไป
     


คุณสมบัติ
1. อายุระหว่าง 14 - 17 ปี
2. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2 -5
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 ( ทดสอบจากการสอบข้อเขียน )
4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ
ระยะเวลารับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ตุลาคม  พ.ศ.  2558
ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าสมัคร 200 บาท

วิธีการชำระค่าสมัคร
ผู้สมัครสามารถ ปริ้นใบสมัคร แล้วอีเมลล์มาที่ gjthailand1@gmail.com , thailandglobaljoint@gmail.com, พร้อมโอนค่าสมัคร 200 บาท มาที่หมายเลขบัญชี นางรดาชา ไชยมาศ_ธนาคารออมสิน บัญชีเผื่อเรียก หมายเลข 020099911099 หลังจากนั้นสแกนใบนำฝาก( Pay-in slip) พร้อมชื่อนักเรียนแล้วอีเมลล์มาที่ gjthailand1@gmail.com , thailandglobaljoint@gmail.com


การสอบข้อเขียน
วันที่ 7 พ.ย. 2558 ณ ตึกมหามงกุฎ  ห้อง M02 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท กทม.

            เวลาสอบ 13.00 – 15.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

USA Program
ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน
USD 9,600     ( รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว )
**ราคานี้ไม่รวมค่าทําวีซ่า, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ อายุตั๋ว 1 ปี *
    ทุนสมทบจากโครงการแลกเปลี่ยน Global Joint Thailand โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน
         ทุนดีเยี่ยม            80,000 บาท ( 1 ทุน )
         ทุนดีเด่น              50,000 บาท ( 3 ทุน )
         ทุนเรียนดี           40,000 บาท ( 4 ทุน )
         บุตรครู อาจารย์     20,000 บาท ( ไม่จำกัด)
         บุตรข้าราชการ      20,000 บาท ( ไม่จำกัด)
หมายเหตุ : นักเรียนจะได้รับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น


Special program for USA program

โครงการ 10 – 11 เดือน เริ่มเดือน สิงหาคม 2559

กรณีที่ 1 เลือกภูมิภาคอย่างเดียว ไม่เลือกรัฐ USD 13,000
กรณีที่ 2 เลือกรัฐอย่างเดียว USD 13,400
กรณีที่ 3 เลือกเมืองใหญ่ รัฐไหนก็ได้ USD 13,800
กรณีที่ 4 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ  USD 14,200
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายนี้ รวมค่าตั๋วเครื่องบิน , ภาษีสนามบิน , ค่าประกันสุขภาพ , ค่าทำวีซ่า

โครงการ 12 - 13 เดือน เริ่มเดือนมกราคม 2559

กรณีที่ 1 กรณีไม่เลือกรัฐ USD 13,800 ( ได้รับทุน)
กรณีที่ 2 กรณีเลือกภูมิภาคและรัฐ USD 14,300 ( ไม่ได้ทุน)
กรณีที่ 3 กรณีเลือกเมืองใหญ่ USD 15,000 ( ไม่ได้ทุน)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายนี้ รวมค่าตั๋วเครื่องบิน , ภาษีสนามบิน , ค่าประกันสุขภาพ , ค่าทำวีซ่า

UK program (ไม่มีทุนสมทบจาก GJ –Thailand)

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน
USD 16,000     ( รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว )
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายนี้ รวมค่าตั๋วเครื่องบิน , ภาษีสนามบิน , ค่าประกันสุขภาพ , ค่าทำวีซ่า

Italy program (ไม่มีทุนสมทบจาก GJ-Thailand)

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน
USD 8,200     ( รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว )
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายนี้ รวมค่าตั๋วเครื่องบิน , ภาษีสนามบิน , ค่าประกันสุขภาพ , ค่าทำวีซ่า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
GLOBAL JOINT EDUCATION THAILAND  888/194 ถนนศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel. 094-301-8588    Line Id: Ple GJ
Tel. 061- 7794092     Line Id : globaljoint ,
 thailandglobaljoint@gmail.com,
 gjthailand1@gmail.com, www.gjthailand.com
www.facebook.com/gjthailand
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ