L o a d i n g . . .

ประชาสัมพันธ์การสอบ pre-test ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ประจำปี2559

โพสต์ 31 ส.ค. 58 10:03  yai  8,324
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 10 ส.ค. 2558 - 13 ก.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กประถมและต่ำกว่า


ประชาสัมพันธ์การสอบ pre-test ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ประจำปี2559
ประชาสัมพันธ์การสอบ pre-test รร.สามเสนวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.58 - 13 ก.ย.58 เพื่อทดสอบและเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ได้ทดสอบศักยภาพตนเองในการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ