Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 6 (6th K'GE CAMP)

โพสต์ 4 ก.ย. 58 13:04  Dark Devil My.ID  1,306
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 28 ส.ค. 2558 - 6 ต.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


 ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 6 (6th K'GE CAMP)
          รับสมัครนักเรียนม.ปลายสายวิทย์-คณิต 100 คน เข้าสู่ ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 6 (6th K'GE CAMP) 13-15 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และพื้นที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ค่าสมัคร 300 บาท

เปิด-ปิดรับสมัครตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 6 ตุลาคม 2558


รายละเอียดค่าย

          โครงการค่ายขจีแคมป์ (K'GE Camp) เป็นโครงการที่ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อน รู้จักการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประหยัดพลังงาน การนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้มาสร้างพลังงานทดแทน การช่วยกันลดโลกร้อนจากสิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำได้ รวมทั้งแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมีและบทบาทของวิศวกรรมเคมีในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการฝึกให้ผู้เข้าร่วมได้ทำงานในระบบกลุ่ม และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดได้ โดยมีการแข่งขัน และการแจกรางวัล นอกจากนี้ยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้า ร่วมโครงการในค่ายมีความรักความเข้าใจ ในด้านเทคโนโลยีและด้านวิศวกรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปอีกด้วย

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาว์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0BwKhUcqIa13Lc0ptNWsxaUU0aG8/view?pli=1

ส่งจดหมายมาตามที่อยู่ :
ค่าย K’GE CAMP ครั้งที่ ประจำปี 2558 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ K’GE Camp#6  :https://www.facebook.com/KGECAMP6

หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ