L o a d i n g . . .

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศสาธารรัฐเกาหลี ประจำปี 2558 และการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

โพสต์ 12 ก.ย. 58 13:58  JelliJelonimo My.ID  533
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 2 ต.ค. 2558 - 4 ต.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมหา'ลัย


 นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศสาธารรัฐเกาหลี ประจำปี 2558 และการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ