Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

กรุงไทยขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2

โพสต์ 14 ก.ย. 58 00:29  nootippytip My.ID  445
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 15 ก.ย. 2558 - 15 พ.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, เด็กมัธยมปลาย


 กรุงไทยขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2
กรุงไทยขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ธนาคารกรุงไทยขอ เชิญเข้าร่วมประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards) ครั้งที่ 2 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเป็นไทย โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็น 2 แนวเรื่องได้แก่ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในปี 2558 เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ธนาคารจึงได้เพิ่มแนวเรื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และ ศิลปกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทย  รวมทั้งเรื่องราวความเป็นไทยในด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเป็น “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม นำพาสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรือง

สำหรับ รางวัลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามแนวเรื่อง รวม 20 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล ยอดเยี่ยมศิลปกรรมกรุงไทย โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล  500,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1 เงินรางวัลๆ ละ  300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 4 รางวัล รางวัลที่ 2 เงินรางวัลๆ ละ 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 4 รางวัล รางวัลที่ 3 เงินรางวัลๆ ละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  จำนวน 10 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 4,000,000 บาท

โดย ธนาคารจะจัดกิจกรรม Roadshow ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งใน กรุงเทพมหานครและภูมิภาค อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น ซึ่งทางธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้ ตั้งใจไว้และจะได้รับความร่วมมือจากผู้ที่สนใจในงานศิลปะทุกแขนงมาร่วมกัน ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2558

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
http://www.ktb.co.th/ktb/th/promotion-all-detail.aspx?promotion=8UrhpI09BCTMADwmQGisPw%3d%3d

ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th  ในเดือนธันวาคม 2558
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2222-0137
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ