L o a d i n g . . .

ขอเชิญน้องๆ ในระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ 'Asean DRR Youth Volunteer 2015'

โพสต์ 23 ก.ย. 58 15:35  Asean Focus  564
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 23 ก.ย. 2558 - 5 ต.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


 ขอเชิญน้องๆ ในระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ 'Asean DRR Youth Volunteer 2015'
ขอเชิญน้องๆ ในระดับอุดมศึกษาที่รักการทำกิจกรรมเป็นชีวิตจิตใจ มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ ทักษะเยี่ยม สมัครเข้าร่วมโครงการ 'Asean DRR Youth Volunteer 2015' รุ่นที่ 1 เพื่อร่วมกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558

*วันเข้าร่วมกิจกรรม มี 2 วัน คือวันที่ 7 ต.ค. 58 และ 13 ต.ค. 58
*เงินสนับสนุนวันละ 500 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ asean-focus.com/asean/ddr-youth-volunteer-2015/
สมัครทันที! คลิก asean-focus.com/asean/ddr-register.php
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ