Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

รับตรงรอบที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2559

โพสต์ 26 ก.ย. 58 23:38  ฺBANK PHARM  1,076
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ก.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 รับตรงรอบที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2559

วีธีการคัดเลือกนักศึกษา
1. การรับตรง คณะเภสัชศาสตร์จัดให้มีการสอบรอบรับตรงในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมของทุกปี โดยวิชาที่ใช่สอบทได้แก่ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา
2. รอบ Admission นักเรียนที่สนใจสามารถยื่นผลคะแนนสอบในระบบ Admission ส่วนกลาง
3. รอบหลัง Admission นักเรียนที่สนใจยื่นคะแนน GPAX, GAT และ PAT2, O-NET 01-08 ได้ที่ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารชวน ชวนิชย์ โทรศัพท์ : 0-577-1033,0-2577-1044 โทรสาร : 0-577-1066
4. หลักสูตรได้รับรองแล้วจากสภาเภสัชกรรม

ดูรายละเอียดได้ที่  www.pharmacy.eau.ac.th

****กำหนดการรับสมัครรับตรง(รอบที่ 1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2559
*** เวลา 6.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบคัดเลือก บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
**สมัครสอบได้ที่ www.admission.eau.ac.th

- วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
8.00-9.00 น. ลงทะเบียนสอบข้อเขียน ห้องสุพรรณณิการ์
9.00-12.00 น. สอบข้อเขียน ห้อง M110, M111
14.15 น. ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ บริเวณด้านหน้าห้องสุพรรณิการ์
14.30-16.30 น. สัมภาษณ์ ณ ห้องสุพรรณิการ์

-วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558
16.00 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ www.eau.ac.th

-วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558
9.00-12.00 น. ยื่นผลการตรวจร่างกาย,รายงานตัวและทำสัญญาเข้าศึกษา ณ ห้องสุทธามงคล

***ขอเชิญน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ เลือกมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะ***
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ