Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ประกวดตราสัญลักษณ์งานประชุมวิชาการ ISPACS 2016

โพสต์ 28 ก.ย. 58 17:25  bongkot  629
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 28 ก.ย. 2558 - 10 ต.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส., เด็กมหา'ลัย


 ประกวดตราสัญลักษณ์งานประชุมวิชาการ ISPACS 2016
เชิญชวน ประกวดตราสัญลักษณ์ ISPACS2016
กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
เงินรางวัล : 5,000 บาท
สนับสนุนโดย : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขยายเวลา : บัดนี้ - 10 ต.ค.58


          ภาควิชาฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ The 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2016) ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 ณ จ.ภูเก็ต ประเทศไทย จึงจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ เพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนอัตลักษณ์ของประเทศไทย และเสน่ห์ของ จ.ภูเก็ต และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรม


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งานประชุมวิชาการ ISPACS 2016 มีตราสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับงานประชุม
2. เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครั้งนี้
3. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


ส่งผลงาน และเอกสารประกอบ พร้อมใบสมัครฉบับนี้ ดังนี้
- ผลงาน ขนาด 6x 6 นิ้ว (หรือตามที่เหมาะสม) ลงบนกระดาษอาร์ต หรือ กระดาษโฟโต้ ขนาด A4 จำนวน....แบบ (คนละไม่เกิน 2 แบบ)
- คำอธิบายความหมายของผลงานมาด้วยแล้ว
- สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10/CS3) และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK แบบและขนาดตัวอักษร บันทึกใน CD


**ดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.psu.ac.th**
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ