L o a d i n g . . .

นิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน "นิตินิทรรศน์" 24 ต.ค. นี้ กิจกรรมน่าสนใจเพียบ!!

โพสต์ 13 ต.ค. 58 21:15  Lawchula  721
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 22 ต.ค. 2558 - 24 ต.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมัธยมต้น


นิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน "นิตินิทรรศน์" 24 ต.ค. นี้ กิจกรรมน่าสนใจเพียบ!!
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดงาน "นิตินิทรรศน์" (งานวันรพี เดิม)
ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558
เวลา 8.00 - 17.00 น.

พบกับกิจกรรมน่าสนใจมากมาย
- การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 99 โรงเรียน!!!
- การแข่งขันโต้วาที ปีนี้มีผู้ผ่านรอบคัดเลือก 6 โรงเรียน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 1 ญัตติ "ปฏิรูปการเมืองไทยควรแก้ไขที่บุคคลมากกว่ากฎหมาย" เวลา 9.00-12.00 น. และรอบที่ 2 (ชิงชนะเลิศ) ญัตติ "ประชาคมอาเซียนก้าวหน้า ถ้าใช้กฎหมายเดียวกัน" เวลา 13.00-16.00 น.
- ศาลจำลอง
- เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "เสรีกัญชากับอนาคตสังคมไทย" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี เวลา 13.00-16.00 น.
- นิทรรศการเกี่ยวกับกฎหมาย
- ซุ้มเกมส์และซุ้มถ่ายรูป
- แนะแนวการศึกษา
- โต๊ะปรึกษากฎหมายสำหรับประชาชน
- จัดจำหน่ายหนังสือรวมบทความ 'รพีพัฒนศักดิ์ 2558'

มาเหอะ อยากเจอออออออออ!!!
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ