Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Engineering Internship UK Interview Day

โพสต์ 14 ต.ค. 58 13:42  PiZZaPeaCH My.ID  423
 •  ประเภท : Event
 •  ระยะเวลา : 28 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558
 •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


Engineering Internship in UK ( IEO Study Abroad )

        ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Engineering Internship UK Interview Day ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมนี้ เวลาบ่ายสามโมงตรงเป็นต้นไป  เข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์ Skype กับตัวแทนนายจ้างพร้อมรู้ผลทันที พิเศษสุด!สมัครก่อน 25 ตุลาคมนี้รับไปเลยโปรบินฟรีสู่อังกฤษ!!!

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ต้องมีอายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์(สาขาใดก็ได้)
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 6
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน) ในระดับดี ดีมาก
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปีเต็ม
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จบโครงการ
 • สถานะภาพทางการเงินต้องเพียงพอในการเดินทางและตลอดระยะเวลาที่พำนักที่ประเทศอังกฤษตามที่วีซ่ากำหนด

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ค่าตอบแทน 6.50 GBP/ชั่วโมง ทำงาน 32 - 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วินัยและการปรับตัวในการทำงานกับมืออาชีพ อีกทั้งพัฒนาและเพิ่มคุณค่าทักษะทางด้านอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้
 • เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียน ให้ดียิ่งขึ้น
 • เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างแดน

ตารางแสดงผลประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ Engineering Internship UK

 

ค่าตอบแทน 6.50 GBP/Hr. 

 ค่าเงิน 

ปอนด์  (GBP)

บาท (THB)**

จากอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน 1 GBP = 52.26 บาท  

1 Week   (เฉลี่ย 40 Hr.)

260 GBP

13,587.60 THB

1 month  (เฉลี่ย 160 Hr.)

1,040 GBP

54,350.4  THB

1 year    (เฉลี่ย 1,920 Hr.)

12,480 GBP

652,204.8 THB

**หมายเหตุ 
   1.ตารางแสดงผลประโยชน์ข้างต้นยังไม่หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงการค่าตั๋วค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเข้าร่วมโครงการฯลฯ    
   2.การแลกเปลี่ยนค่าเงินอาจมีการผันแปรขึ้นอยู่กับอัตราของค่าเงินที่มีการผันแปรในแต่ละวัน

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ieostudyabroad.com
2. ส่ง Resume เข้ามาที่ info@ieo.co.th เพื่อให้เจ้าที่ IEO พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนเข้าร่วมโครงการ
3. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,000 บาท พร้อมชำระค่าโครงการส่วนแรกเพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการและ จัดหาสถานที่ฝึกงาน
4. สัมภาษณ์กับองค์กรในประเทศอังกฤษ หากผ่านสัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้างแล้วผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะ ต้องตอบรับการเข้าฝึกงานทันที และต้องชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนในที่เหลือและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (ภายใน 7 วันทำการ)
6. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า 
7. รับฟังปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางจริงกับทางเจ้าหน้าที่ IEO Study Abroad

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่  

รายการ

Premium Placement 

ระยะโครงการ 12 เดือน  

1

Program Fees

งวดที่ 1   Application Fee (Non-Refundable)
งวดที่ 2   Program Fees

 

32,000 THB
130,500 THB

2

 Health surcharge

200 GBP

3

 Visa Package

400 USD

 

 **ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าประกัน Travel Health Insurance ที่ต้องมีการจ่ายก่อนการเดินทาง
 • ค่าแปลเอกสารและค่าจัดส่งเอกสารไปเมืองนอก
 • ค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพกับทางองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทางภายในประเทศและค่ารถรับส่งสนามบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าที่พักตลอดโครงการ

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:   www.ieostudyabroad.com                                                          
ห้อง 11A, ชั้น 11 อาคาร วานิสสา เลขที่ 29 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 026503532-3   Hotline: 0890063218, 0972458294   Fax: 026503534   

Emailinfo@ieo.co.thconsult@ieo.co.th   
Line : ieostudyabroad