L o a d i n g . . .

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 13

โพสต์ 16 ต.ค. 58 14:02  Joker Penguin My.ID  2,393
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ต.ค. 2558 - 7 ธ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กประถมและต่ำกว่า, เด็กมัธยมต้น


 การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 13

          ด้วยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  กำหนดจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างทั่วถึง โรงเรียนจึงขยายศูนย์สอบแข่งขันขึ้นทุกภูมิภาค

          โรงเรียนจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 7 ธันวาคม 2558 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://math.edupsc2015.org หรือ www.psc.ac.th


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ