Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

มะเร็งท่อน้ำดี... สรุปว่าดีหรือไม่ดี #ประกวดคำขวัญ

โพสต์ 29 ต.ค. 58 19:36  AppleCASCAP My.ID  1,172
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 29 ต.ค. 2558 - 15 ธ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, เด็กมัธยมปลาย
โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)
ขอเชิญชวนส่งคำขวัญมาประกวดในหัวข้อ

“กินปลาดิบ ติดพยาธิใบไม้ตับ เป็นมะเร็งท่อน้ำดี ตาย”

กติกาการส่งคำขวัญเข้าประกวด
1. คำขวัญมีความยาวไม่เกิน 35 คำ
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้คนละไม่เกิน 3 คำขวัญ
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ สร้างความตระหนัก ให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหยุดกินปลาดิบ ป้องกันตนเองจากการ ติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี ตามหัวข้อ
“กินปลาดิบ ติดพยาธิใบไม้ตับ เป็นมะเร็งท่อน้ำดี ตาย”
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งคำขวัญเข้าประกวด ได้ 2 ช่องทาง
1. ทาง e-mail : cascapmag@gmail.com ระบุในหัวข้อว่า ส่งคำขวัญเข้าประกวด
2. ทางไปรษณีย์ (ได้ทั้งจดหมายและไปรษณีย์บัตร)

ส่งมาตามที่อยู่
วารสารโครงการ CASCAP ตู้ ปณ. 200 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
วงเล็บมุมซองว่า (ส่งคำขวัญเข้าประกวด)

ทั้ง 2 ช่องทาง ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้
ชื่อ นามสกุล / อายุ / ที่อยู่ที่ติดต่อได้ / หมายเลขโทรศัพท์ / e-mail (ถ้ามี)
ส่งได้คนละไม่เกิน 3 คำขวัญ ตามกติกาข้างต้น

รางวัลในการประกวด
รางวัลชนะเลิศ: เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย: เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

ปิดรับผลงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ติดตามผลการประกวด ได้ที่
www.facebook.com/cascapfc วันที่ 5 มกราคม 2559ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ตาม links นี้เลย :)

http://www.cascap.in.th/news/?p=63
http://www.cca.in.th

เด็กรุ่นใหม่ ไม่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ดีกว่า เย่.....
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ