Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มข. รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559

โพสต์ 13 พ.ย. 58 22:43  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  490
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 16 พ.ย. 2558 - 28 ธ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในมิติประวัติศาสตร์ ภาษา สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา รวมทั้งด้านประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว หรือสารสนเทศ ด้วยพื้นฐานความรู้เชิงบูรณาการ การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพร้อมสำหรับการทำงานข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ได้แก่ นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษา ผู้ช่วยสอน/อาจารย์ในสถาบัน การศึกษาของรัฐและเอกชน นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณ์  บรรณาธิการ  นักสารสนเทศ ผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและสารคดี เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน เช่น กระทรวง องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต/สถานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เป็นต้น

โดยทางหลักสูตรฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในหมวดวิชาบังคับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการรับตรง จำนวนรับ 30 คน  และ Admission  จำนวนรับ 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://kkuseastudies.blogspot.com/2015/11/blog-post_12.html

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4537 เบอร์ภายใน  44569 หรือที่เว็บไซต์ http://www.huso.kku.ac.th
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ