Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

รับตรง59 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข 2559

โพสต์ 19 พ.ย. 58 20:33  KKU SEA Studies  638
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 12 ม.ค. 2559 - 18 ม.ค. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในมิติประวัติศาสตร์ ภาษา สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา รวมทั้งด้านประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว หรือสารสนเทศ ด้วยพื้นฐานความรู้เชิงบูรณาการ การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพร้อมสำหรับการทำงานข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ได้แก่ นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษา ผู้ช่วยสอน/อาจารย์ในสถาบัน การศึกษาของรัฐและเอกชน นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณ์  บรรณาธิการ  นักสารสนเทศ ผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและสารคดี เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน เช่น กระทรวง องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต/สถานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เป็นต้น

โดยทางหลักสูตรฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในหมวดวิชาบังคับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยการรับตรง ประจำปี 2559  รอบที่1 นักเรียนในภาคอีสาน รับสมัครวันที่ 12-18 มกราคม 2559 คะแนนที่ใช้ ภาษาไทย 30 สังคมศึกษา 30 และภาษาอังกฤษ 35

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://kkuseastudies.blogspot.com/2015/11/blog-post_12.html หรือสอบถามได้ที่ email: bennar@kku.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4537 เบอร์ภายใน  44569 หรือที่เว็บไซต์ http://www.huso.kku.ac.th
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ