L o a d i n g . . .

ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 2 /58

โพสต์ 20 พ.ย. 58 16:14  naka_naja  654
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 21 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมหา'ลัย


 ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 2 /58
       รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 และต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2558 เฉพาะส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ตั้งแต่บัดนี้-23 พฤศจิกายน 2558 (ทุกวัน) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th , Facebook : PR Ramkhamhaeng University
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ